Artboard 3_4x.png
2_4x.png
יש מדיקל ביטוח פרטי
יש מדיקל ביטוח פרטי
יש מדיקל ביטוח פרטי
הזמנת רופא_2x.png

קבלה בכל מצב רפואי, בכל גיל וללא הצהרת בריאות!

*מתייחס ל"MediCare" בריאות ו-"MediCare" רופא עד הבית

שירותים ייחודיים ב"MediCare"

מגוון שירותים נוספים למחזיקי כתב השירות "MediCare"

קבלת החזר מהיר עד 48 שעות

רופאים מומחים

גישה ישירה לכל הרופואים הפרטיים ללא תורים וללא המתנות ארוכות

כיסויים והחזרים לסל הבדיקות הרחב ביותר

"MediCare" - דואגים לבריאות שלך!

"השירות ניתן ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות תינתן על ידי חברת "במדיקר פ.ר.ו שירותים בע"מ"